Paxton Cerva Eiendomsdienste Absa listed beneficiary and stop order account details have changed. To make payments to Paxton, Kindly re-add Paxton as your own defined beneficiary. Your old beneficiary and payments for Paxton Absa listed beneficiary have been cancelled.

Note: Any future dated payments setup to the Absa Listed Beneficiary mentioned with institution code 0110199 will be cancelled. The below account details can be used when making beneficiary payments to "Paxton-Cerva Eiendomsdienste"

Bank

Account Number

Branch Code

Nedbank

1604709545

160445

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die rekening- en debietorder-besonderhede van Paxton Cerva Eiendomsdienste het verander. Om betalings aan Paxton te doen, voeg Paxton asseblief weer as jou eie gedefinieerde begunstigde by. Die ou begunstigde en betalings vir Paxton Absa-gelyste begunstigde is gekanselleer.

Let wel:  Enige vooruitgedateerde betalings wat vir die genoemde Absa-gelyste begunstigde met instellingskode 0110199 opgestel is, sal gekanselleer word. Die volgende besonderhede kan gebruik word om betalings aan “Paxto-Cerva Eiendomsdienste” te doen:

Bank

Rekeningnommer

Takkode

Nedbank

1604709545

160445