The account details for Absa Listed Beneficiary "MTN" with Institution Code 0310079  is changing effective 09 October 2017 and will not be available for payments. To make payments to this beneficiary kindly recreate / add the Absa-Listed Beneficiary “MTN POSTPAID CONTRACT PAYMENTS” with institution Code 0310079. The previous payment history will still be available to all customers on Absa Online.

Note: Any future dated payments setup to the beneficiary “MTN” will be cancelled and all future-dated payments will need to be re-setup once you have recreated / added the new “MTN POSTPAID CONTRACT PAYMENTS” Absa Listed Beneficiary. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absa-gelyste begunstigde MTN-rekening verander

Die rekeningbesonderhede vir Absa-gelyste begunstigde “MTN” met instansiekode 0310079 het met ingang van 09 Oktober 2017 verander en sal nie meer beskikbaar wees vir betalings nie. Om betalings aan hierdie begunstigde te doen, moet jy asseblief die Absa-gelyste begunstigde “MTN POSTPAID CONTRACT PAYMENTS” met instansiekode 0310079 skep/byvoeg. Die geskiedenis van vorige betalings sal steeds vir alle kliënte op Absa Online beskikbaar wees.

LW: Enige vooruitgedateerde betalings wat vir die begunstigde “MTN” opgestel is, sal gekanselleer word en vooruitgedateerde betalings moet opnuut opgestel word sodra jy die nuwe Absa-gelyste begunstigde “MTN POSTPAID CONTRACT PAYMENTS” geskep/bygevoeg het.