TAGS

  • maletswai local municipality payments
  • Press statements
  • Maletswai municipality office
  • municipality office
  • media centre

Please note that the account of the Absa Listed Beneficiary MALETSWAI LOCAL MUNICIPALITY has been closed and will no longer be supported by Absa Bank. This means that no further payments can be made using the listed beneficiary option. Customers, however, can make Own Defined Payments to MALETSWAI LOCAL MUNICIPALITY using the below banking account details:

Maletswai Local Municipality

First National Bank
Account Number: 62476326965
Branch: Aliwal North


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betalings aan Maletswai Local Municipality
Neem asseblief kennis dat die rekening van die Absa-gelyste begunstigde MALETSWAI LOCAL MUNICIPALITY gesluit is en dus nie langer deur Absa Bank ondersteun word nie. Dit beteken dat geen verdere betalings met behulp van die gelyste-begunstigde-opsie gedoen kan word nie. Kliënte kan egter Eie Gedefinieerde Betalings aan MALETSWAI LOCAL MUNICIPALITY doen met die volgende bankrekeningbesonderhede:

Maletswai Local Municipality

First National Bank
Rekeningnommer: 62476326965
Tak: Aliwal-Noord