The account for Absa Listed Beneficiaries “Westonaria Municipality” has been closed and will no longer be supported by Absa Bank. This means that no further payments to Westonaria Municipality can be made using the Absa Listed Beneficiary option. The payment history for the Westonaria Absa Listed Beneficiary can still be retrieved under the inactive beneficiaries list on Absa Online.

Customers however, can make Westonaria municipality related payments by using the “Rand West City Local Municipality” Absa Listed Beneficiary option. The “account number at institution” as was used for Westonaria related payments can be used for making Absa Listed Beneficiary payments to “Rand West City Local Municipality”.

 

Absa-gelyste begunstigdes - Westonaria-rekening gesluit

Die rekening vir Absa-gelyste begunstigde “Westonaria Municipality” is gesluit en word nie meer deur Absa Bank ondersteun nie. Dit beteken dat geen verdere betalings aan Westonaria-munisipaliteit gedoen kan word deur die Absa-gelyste begunstigde-opsie nie. Dit betalingsgeskiedenis vir die Westonaria Absa-gelyste begunstigde kan nog in die lys onaktiewe begunstigdes op Absa Online gekry word.

Kliënte kan egter betalings aan Westonaria-munisipaliteit doen deur die Absa-gelyste begunstigde-opsie “Rand West City Local Municipality” te gebruik. Die “rekeningnommer van instansie” wat vir betalings aan Westonaria gebruik is, kan gebruik word om betaling aan “Rand West City Local Municipality” te doen.