The account for Absa Listed Beneficiary “Kazang” has been closed and will no longer be supported by Absa Bank. This means that no further payments to “Kazang” can be made using the Absa Listed Beneficiary option. The payment history for the Kazang Absa Listed Beneficiary can still be retrieved under the inactive beneficiaries list on Absa Online.

Customers can make Own Defined Payments / normal beneficiary payments to “Kazang” using the banking details below.

Bank Name

Branch Code

Account number

Absa Bank

632 005

4069571983

Absa-gelyste begunstigde - Kazang-rekening gesluit

Die rekening van die Absa-gelyste begunstigde Kazang is gesluit en word nie verder deur Absa Bank ondersteun nie. Dit beteken dat betalings aan Kazang nie meer gemaak kan word deur middel van die Absa-gelyste begunstigde-opsie nie. Die betalingsgeskiedenis vir die Absa-gelyste begunstigde Kazang is steeds beskikbaar in die lys onaktiewe begunstigde op Absa Online.

Kliënte kan eie gedefinieerde betalings/gewone begunstigde-betalings aan Kazang doen deur die volgende bankbesonderhede te gebruik:

Banknaam

Takkode

Rekeningnommer

Absa Bank

632 005

4069571983