Absa Listed Beneficiaries - accounts closed

The accounts for Absa Listed Beneficiaries ISP CASH PTY LTD, UCO (Universal College Outcomes) & MAN TRUCKS UPINGTON have been closed and will no longer be supported by Absa Bank. This means that no further payments can be made using the Absa Listed Beneficiary option. Customers however, can make Own Defined Payments to ISP CASH PTY LTD & MAN TRUCKS UPINGTON beneficiaries only using the below banking account details:

ALBs Bank Branch Code Account number
Man Trucks Upington Absa 632005 4071941665
ISP Cash Pvt Ltd Absa 632005 4079074175

Absa-gelyste begunstigdes - rekenings gesluit

Neem asseblief kennis dat die rekenings van ISP CASH PTY LTD, UCO (Universal College Outcomes) & MAN TRUCKS UPINGTON gesluit is en nie verder deur Absa Bank ondersteun sal word nie. Dit beteken dat geen verdere betaling deur middel van Absa-gelyste begunstigde opsie aan hulle gemaak kan word nie. Kliënte kan egter eie gedefinieerde betalings aan ISP CASH PTY LTD- en MAN TRUCKS UPINGTON-begunstigdes alleenlik maak deur die bankrekeningbesonderhede hieronder te gebruik:

ALBs Bank Tak kode Rekening nommer
Man Trucks Upington Absa 632005 4071941665
ISP Cash Pvt Ltd Absa 632005 4079074175