From 17:00 Sunday 21 June to 06:00 Monday 22 June 2015, routine maintenance at the Trans Union Bureau will cause interruptions that may impact Absa Online applications for personal loans and overdrafts.

Please do not apply for personal loans and overdrafts on Absa Online during that time.

We apologise for any inconvenience this may cause.

For more information, please contact the Absa Online helpline on 08600 08600. Alternatively, you can contact the Personal Loan helpline on 0860 100 372 and select option 2.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roetine-instandhoudingswerk sal vanaf 17:00op Sondag 21 Junie tot 06:00 Maandag 22 Junie 2015 onderbrekings by die Trans Union Buro veroorsaak wat dalk ’n invloed op aansoeke om persoonlike lenings of oortrekkingsfasiliteite op Absa Online kan hê.

Moet asseblief nie gedurende hierdie tyd op Absa Online aansoek doen om persoonlike lenings of oortrekkingsfasiliteite nie.

Ons vra verskoning vir enige ongerief wat dit kan veroorsaak.

Vir meer inligting, bel asseblief die Absa Online-hulplyn by 08600 08600. Anders kan u die Persoonlike Lening-hulplyn by 0860 100 372 bel en opsie 2 kies.