If you are a retail customer who does not have multiple users or operators, your Absa Online service will soon be changing to provide you with a faster, more streamlined experience.

Please ensure that you update to the latest version of your relevant browser so that you are ready to start enjoying a new Express experience on Absa Online.

From 10 October you will land on the new Express tab once you logon to Absa Online, which will allow you to do your day-to-day banking more quickly and conveniently. The Full Service will still be available to you via the Full Service tab.

You do not need to re-register and none of your credentials or logon details need to be updated and your logon process will not be changing in anyway. We will also never ask you for your PIN or Password.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennisgewing: Opdatering van diens

As jy 'n kleinhandelskliënt is wat nie veelvuldige gebruikers of operateurs het nie, sal jou Absa Online-diens binnekort verander om jou 'n vinniger, meer gestroomlynde ervaring te bied.

Maak asseblief seker dat jy na die jongste weergawe van jou betrokke blaaier opgradeer sodat jy gereed is om ʼn nuwe Express-ervaring op Absa Online te begin geniet.

Vanaf 10 Oktober sal jy op die nuwe Express-oortjie land sodra jy op Absa Online aanteken, waarmee jy jou daaglikse bankdienste vinniger en geriefliker kan doen. Die Volledige Diens sal steeds deur middel van die Volledige Diens-oortjie vir jou beskikbaar wees.

Jy hoef nie weer te registreer nie en jou besonderhede of aantekenbesonderhede hoef ook nie opgedateer te word nie en jou aantekenproses sal geensins verander nie. Ons sal jou ook nooit om jou PIN of wagwoord vra nie.