Please be advised that Absa Bank Limited is performing a clean-up on Pretoria Municipality Absa Listed Beneficiary (ALB) as the said ALB is no longer available for use. Existing customers that have added Pretoria Municipality as a beneficiary on their Absa Online profile will no longer be able to make payments. The transaction history for the beneficiary will still be available for viewing on Absa Online.

Customers are advised to make of use of the Tshwane Municipal Accounts Absa Listed Beneficiary as a way forward for all payments previously made to Pretoria Municipality. You can make use of your existing beneficiary reference when effecting payments to the Tshwane Municipal Accounts Absa Listed Beneficiary on Absa Online.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrike kennisgewing: Pretoria Munisipaliteit Absa-gelyste begunstigde

Neem asseblief kennis dat Absa Bank Beperk tans Pretoria Munisipaliteit as gelyste Absa-begunstigde verwyder, aangesien die gelyste begunstigde nie meer beskikbaar is vir gebruik nie. Bestaande kliënte wat Pretoria Munisipaliteit as ʼn begunstigde op hul Ansa Online-profiel gelys het, sal nie meer betalings kan doen nie. Die transaksiegeskiedenis van die begunstigde sal steeds vir besigtiging op AOL beskikbaar wees.

Kliënte word aangeraai om voortaan gebruik te maak van die Absa-gelyste begunstigde Tshwane Municipal Accounts vir betalings wat voorheen aan Pretoria Munisipaliteit gedoen is. Maak gerus gebruik van jou bestaande begunstigdeverwysing vir betalings aan die Absa-gelyste begunstigde Tshwane Municipal Accounts.