Following a change to our banking system, a valid deposit reference number will be required for payments to Sanlam Collective Investments (RF) (Pty) Limited to be accepted and completed. In future, if an incorrect deposit reference number is used, payments will unfortunately be rejected.

Absa Bank Limited is performing a clean-up on Sanlam Collective Investments (RF) (Pty) Limited’s Absa Listed Beneficiary codes to ensure that existing unit trust clients use the correct deposit reference number. This will effect immediate electronic payment allocations.

If you currently have reference number, a person’s name, ID number or anything other than just your correct deposit reference number, please edit this or reload Sanlam Collective Investments as a payment beneficiary. Use only your deposit reference number for the relevant unit trust fund in the reference field, as per the example below:

Beneficiary Name                        |Beneficiary Code      |Reference
 Sanlam Collective Investments         004 2034                       Deposit reference number

Your deposit reference number is available on your Sanlam Collective Investments welcome letter or on your latest statement.

If you have any questions, please contact Sanlam Collective Investments at +27 (21) 916 1800 or at service@sanlaminvestments.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrike kennisgewing net vir bestaande kliënte van Sanlam Kollektiewe Beleggings (RF) (Edms.) Bpk.

Ná ʼn verandering aan ons bankdienstestelsel word ʼn geldige depositoverwysingsnommer voortaan vereis om betalings aan Sanlam Kollektiewe Beleggings (RF) (Edms.) Bpk. te laat aanvaar en afhandel. Voortaan sal betalings ongelukkig verwerp word indien ʼn foutiewe depositoverwysingsnommer gebruik word.

Absa Bank Beperk werk tans deur Sanlam Kollektiewe Beleggings (RF) (Edms.) Beperk se kodes vir Absa-gelyste begunstigde om seker te maak dat bestaande effektetrustkliënte die korrekte depositoverwysingsnommer gebruik. Dit sal onmiddellike elektroniese betalingstoewysings verseker.

Indien jy tans verwysingsnommer, iemand se naam, ID-nommer of enigiets anders as jou korrekte depositoverwysingsnommer is, stel dit asseblief reg of laai Sanlam Kollektiewe Beleggings weer as ʼn begunstigde. Gebruik in die toekoms net jou depositoverwysingsnommer vir die betrokke effektetrustfonds en die verwysingsveld, soos in die voorbeeld hieronder:

Begunstigdenaam                      |Begunstigdekode         |Verwysing
 Sanlam Kollektiewe Beleggings       004 2034                            Depositoverwysingsnommer

Jou depositoverwysingsnommer is beskikbaar op jou verwelkomingsbrief van Sanlam Kollektiewe Beleggings of op jou nuutste staat.

Indien jy enige vrae het, skakel gerus Sanlam Kollektiewe Beleggings by +27 (21) 916 1800 of by service@sanlaminvestments.com