IMPORTANT MESSAGE FOR AFRICAN BANK

Following a banking system update, the correct African Bank Loan account number will be required as a reference number for payments to African Bank to be accepted.

Absa is performing a clean-up on African Bank’s Absa Listed Beneficiary code that will ensure that the correct reference number is used.

Incorrect reference numbers will lead to payments being rejected.

Please reload African Bank as an Absa Listed payment beneficiary using the information below and also using your African Bank Account number as a payment reference:

  • ABSA LISTED BENEFICIARY NAME: AFRICAN BANK LOANS 
  • CODE: 004 2022 

The upgrade is intended to promote the correct use of a payment reference number to ensure immediate electronic payment allocations.

Please note that the history of the previous payments will still be available under manage beneficiaries and we suggest that you store this information for possible use in future.

Should you have any queries, please contact African Bank


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIKE BOODSKAP VIR AFRICAN BANK

Na 'n opdatering van die bankdiensstelsel word die korrekte African Bank-leningsrekeningnommer as verwysingsnommer vereis voor betalings aan African Bank aanvaar sal word.

Absa werk tans deur African Bank se Absa-gelyste begunstigdekode om te verseker dat die korrekte verwysingsnommer gebruik word.

Betalings sal verwerp word indien foutiewe verwysingsnommers gebruik word.

Laai asseblief weer African Bank as ʼn Absa-gelyste betalingsbegunstigde en gebruik die inligting hieronder. Gebruik ook jou African Bank-rekeningnommer as betalingsverwysing:

  • ABSA-GELYSTE BEGUNSTIGDENAAM: AFRICAN BANK LOANS 
  • KODE: 004 2022

Die doel van die opgradering is om die korrekte gebruik van die betalingsverwysingsnommer aan te moedig om onmiddellike toewysing van elektroniese betalings te verseker.

Let wel: Die geskiedenis van vorige betalings sal steeds beskikbaar wees onder bestuur begunstigdes en beveel aan dat jy die inligting bewaar vir moontlike latere gebruik.

Indien jy enige navrae het, skakel asseblief African Bank